Kontakt
Preferuję kontakt bezpośredni przez social media. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub propozycje, zapraszam do rozmowy na LinkedIn